Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
Start Other Economy Hur avslutar jag mitt konto / Uppsägningstid?

Hur avslutar jag mitt konto / Uppsägningstid?

Space2u har 0 dagars uppsägningstid, vilket innebär att en uppsägning skall vara oss tillhanda senast sista dagen i nuvarande avtal för att inte förlängas automatiskt.

Uppsägning kan inkomma via mail från en behörig kontakt på kontot eller via brev till:
Space2u Webhosting AB
Järnvägsgatan 16
872 35 Kramfors

I uppsägningen skall kontonamn eller kundnummer samt domännamn vara angivet och om det kommer via brev eller fax måste det vara undertecknat av den registrerade kontakten på kontot alternativt firmatecknare.