Vad innebär SA fältet i emailadministrationen?

SA fältet styr gränsvärdet för spamfiltret SpamAssassin(http://www.spamassassin.org), standardvärdet är 5.0, vilket generellt sett fungerat väldigt bra i våra tester med väldigt få spam igenomsläppta och väldigt få falska igenkänningar av spam.

Ju högre siffra den ställs in på desto mindre strikta blir filtrets kontroller av mail för spam. Värdet kan ställas till vilket siffervärde som helst, men några tumregler för gränser att utgå ifrån om man vill justera det själv är

- 4.5 till 6: Generellt sett bra område där filtret är väldigt effektivt samtidigt som ytterst få falska spammatchningar inträffar.

- 10 eller högre: Extremt osannolikt att något mail som ej innehåller spam fastnar i filtret, men ett mindre effektivt filter som kommer släppa igenom mer spam.

- 30 eller högre: filtret kan i princip betraktas som avstängt, kommer släppa igenom all mail.


Om ett mail efter testarna betraktas som spam av filtret så kommer det returneras med ett meddelande om detta till avsändaradressen.