Procmail

Med hjälp av Procmail så kan du i din "procmailrc-editor" på kontoadministrationen skriva egna mailregler för hur inkommande mail skall hanteras. Nedan går vi igenom några vanliga syften.


1 Ta emot mail från en viss avsändare, returnera resten som spam
2 Hantera body-innehåll
3 Ta emot mail innehållande ett visst ämnesord
4 Leverera mail som matchar en viss regel direkt till en folder?
5 Stoppa mail som är över en viss storlek?
6 Hur gör jag för att i procmail lägga upp en regel som bara ska gälla med en viss mottagare och en viss avsändare?
7 Skicka en kopia på alla mail som kommer in till ett POP3 konto samt behålla originalet på POP3 kontot