Stoppa mail som är över en viss storlek?

Byt ut 256000 mot det antal bytes ni vill att ett mail max ska få vara

:0
* > 256000
{
EXITCODE=67
HOST
}