Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
Start Övrigt Webmail och Kontoadministration Finns det möjlighet till återställning via backup, och vad kostar det?

Finns det möjlighet till återställning via backup, och vad kostar det?

Ja, detta är möjligt, vi har backuper för varje dag de senaste 7 dagarna och även 1 per vecka senaste månaden.
Återställning ingår from steg 2 och uppåt. Kostnaden för återställning av steg 1 är 195:- / tillfälle.

Kostnaden på 195:-/ tillfälle gäller även dom som vid upprepade tillfällen bett att få sin backup återställd. Observera att våra backuper är något som ska användas i akuta fall, och absolut inte användas som någon arbetsbackup.