Information om serverkonfigurationen

Kör följande kod för att få information om vår aktuella PHP konfiguration:

1
2
3
<?php
phpinfo();
?>