Skapa PDF från PHP

Hur kan jag skapa PDF-filer från PHP?

 

Det finns 2 st bibliotek för detta som ni kan använda er av.

Det ena är FPDF, ni kan hitta mer information här: http://fpdf.org/

Det andra alternativet som finns är TCPDF, mer information kan ni se här: http://www.tcpdf.org/