Anslutning till mySQL

En anslutningssträng till mysql med felmeddelanden kan se ut som nedan:


1
2
3
4
5
6
//Anslut till servern med din användare
$link = mysql_connect("mysql_host", "mysql_user", "mysql_password")
or die("Kunde inte ansluta mot databasen: " . mysql_error());
 
// Välj databas
mysql_select_db("my_database", $link) or die("Kunde inte välja databasen");

Observera att om anslutningen inte kommer från våra servrar så kommer det inte fungera. För att externa anslutningar ska tillåtas måste ni via kontoadministrationen på Databaser -> MySQL Ext Åtkomst öppna för er IP-adress innan den tillåts ansluta till våra servrar.