Har webservern stöd för WAP?

Ja, webservern är konfigurerad att leverera wml,wmls,wbmp, wmlc, wmlsc filer med korrekt MIME typ för WAP satt