Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
Start Webb .htaccess Hur gör jag för att vidarebefodra mina besökare oavsett vilken domän de skriver i till adressen "www

Hur gör jag för att vidarebefodra mina besökare oavsett vilken domän de skriver i till adressen "www

Lägg då följande rader i .htaccess:

1
2
3
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !www\.mindomän\.se
RewriteRule ^(.*)$ http://www.mindomän.se/$1 [R=permanent,L]

Tänk på att \ före punkt i RewriteCond är ett måste men det inte ska vara med i RewriteRule

Om du vill uppnå det motsatta (skicka besökare till www.mindomän.se till mindomän.se) så använder du:

1
2
3
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} www\.mindomän\.se
RewriteRule ^(.*)$ http://mindomän.se/$1 [R=permanent,L] 

Utan utropstecken före domänen i rewritecond eftersom ett utropstecken i programkod betyder inte är, så !www\.mindomän\.se betyder inte är www.mindomän.se