Hur gör jag en 301 redirect?

Följande rad gör en korrekt permanent redirect av din sida till en ny url. 

1
Redirect 301 / http://www.ny-domän.se/ 

Vill du även att den adress de skrev efter domänen kommer med så kan du använda nedan:

1
2
RewriteEngine on
RewriteRule ^.*$ http://www.domän.se%{REQUEST_URI} [R=permanent,L]

 

Ersätt då www.domän.se med vad den ska skicka vidare till.