Ställ om aktuell katalog till att lista filer

För att en webbkatalog skall lista filerna så lägger ni följande rad i .htaccess:

1
options +indexes