Hur redirectar jag utan att ändra URL?

Om man vill vidarebefodra sin domän till en annan URL men vill fortfarande att det skall stå domännamnet i adressfältet så kan man göra en s.k. frame forward.

Man lägger då in en kodrad i index.html som läser in den externa sidan i en enda stor frame enligt nedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<html>
 <head>
  <title>TITEL</title>
  <meta name="description" content="SÖKORD">
  <meta name="keywords" content="INNEHÅLL">
 </head>
 
 <frameset rows="*">
  <frame namne="redir" xsrc="ADRESS">
 </frameset>
</html>